Door talent op de juiste plek in te zetten, samenwerking te activeren en organisaties en processen effectief in te richten

In een diversiteit aan organisaties heb ik teams en individuen begeleid bij succesvolle ontwikkelingen en veranderingen. Dit heeft voor mijn opdrachtgevers en medewerkers geleid tot o.a. meer vertrouwen, effectiviteit, plezier, efficiëntie, klantwaarde en zelfsturing. In deze projecten en processen maak ik vaak gebruik van de volgende aanpak. E.e.a. afhankelijk van de behoefte.

Ambitie & Analyse

  • Huidige situatie
  • Toekomst perspectief – SWOT
  • Creëren gezamenlijke visie en ambitie met alle stakeholders

Ontwikkeling

  • Talenten & kwaliteiten in beeld, persoonlijk leiderschap, LEAN
  • Learning by doing: werken aan verbeteringen en projecten
  • Communiceren en zichtbaar worden

Professionaliseren

  • Dienstverlening
  • Processen
  • Samenwerking

Implementatie & borging